top of page

תפישת ההוגנות של ילדים

 

האם ילדים צעירים רגישים למושג השיוויון?

האם הם ינסו לשמור על שיוויון גם במחיר של "בזבוז משאבים"?

במחקר השתתפו ילדים בגילאי 6-8 ונתבקשו להחליט מה לעשות במקרה הבא:

"שני ילדים בשם מיכאל ודן עשו עבודה טובה מאוד בניקוי החדר שלהם היום. אנחנו רוצים
לתת להם חמישה מחקים כפרס. אתה צריך להחליט כמה מחקים מיכאל ודן יקבלו.יש לנו
חמישה מחקים. יש לנו אחד בשביל דן, אחד בשביל מיכאל... אחד בשביל דן, אחד בשביל
מיכאל.
או או! נשאר לנו מחק אחרון. מה אתה חושב שכדאי לעשות איתו?
האם לתת את המחק לדן, או לזרוק את המחק?"

במחקר נמצא כי: 

• ילדים יעדיפו לזרוק משאב (מחק) כדי לשמור על שוויון.
• ילדים מבינים את החשיבות של מושג ההוגנות בשלב מוקדם יחסית בהתפתחות.

 

מחקר זה נערך במקביל בארה"ב ובסין.

bottom of page