top of page

קרדיט: אבי חיון

בואו ללמוד את שפת החייזרים!

במחקר הנוכחי, הילדים מקשיבים במשך כמה דקות לשפת החייזרים המורכבת ממילות טפל (חסרות משמעות), המופיעות זו אחר זו ללא שום רווחים המרמזים על תחילת / סוף מילה.

בתוך רצף ההברות מסתתרת תבנית כלשהי אותה מגלים לאט לאט... 

 

חלק מהילדים שומעים שפה שבה כל המילים מופיעות אותו מספר של פעמים (כמו שבדרך כלל נהוג לעשות בתחום מחקר זה), וחלק מהילדים שומעים שפה בה מילה אחת מופיעה יותר מהאחרות.

בסוף הלמידה אנו בודקים כמה טוב הילדים הצליחו לגלות את המילים המסתתרות.

אנו מעוניינים לראות האם יותר קל לילדים ללמוד מהשפה בה המילים לא מופיעות אותה כמות של פעמים, אלא כאשר יש מילה אחת שמופיעה יותר מהאחרות.

1.png
bottom of page