top of page

קרדיט: אבי חיון

אל תחליטו עלי! 

 

קרה לכם פעם שהתנדבתם לתרום משלכם (כסף, שעות עבודה, ימי מחלה וכו') למישהו אחר? נכון הרגשתם נהדר בעקבות כך?

קרה לכם שהחליטו בשבילכם שתתנו משלכם (כסף, שעות עבודה, ימי מחלה) למישהו אחר? נכון שכבר לא הרגשתם כל כך נהדר?

מידת המעורבות שלנו בקבלת ההחלטה משפיעה על מידת שביעות הרצון שלנו: אנו יותר מרוצים כשקיבלנו בעצמנו את ההחלטה, מאשר כשכפו אותה עלינו, גם כשהתוצאה הסופית זהה.

האם גם ילדים רגישים לכך?

במחקר זה אנו בודקים האם ילדים יהיו מרוצים יותר כאשר הם מקבלים החלטה בעצמם לעומת כאשר מקבלים עבורם את ההחלטה.

bottom of page