top of page

מחקר חדשני על עיבוד שפה עם "עוקב עיניים" 

 

תמיד רציתם להבין מה ילדיכם עוברים בזמן שאתם מדברים איתם? כיצד הם מבינים מה נאמר להם? מה הם עושים עם המידע ששמעו זה עתה, ואיך הם מצליחים לענות בצורה כל כך מדויקת ומהירה?

המחקר החדש שלנו עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת של "עוקב עיניים" – מצלמה מיוחדת ורגישה במיוחד, שמאפשרת לנו לעקוב אחר המבטים ותנועות העיניים של ילדיכם בצורה פשוטה ונוחה - ובכך להציץ לעולם המרתק של תהליכי הבנת שפה.

אחת מיכולות עיבוד השפה המעניינות יותר היא היכולת לנבא את מה שאנו עתידים לשמוע. מחקרים קודמים הראו כי ילדים צעירים מאוד מצליחים לנבא בצורה טובה ויעילה חלקי מילים ומשפטים שטרם הושמעו להם, וזאת בהסתמך על חשיפה קודמת לשפה. אותה יכולת ניבוי נמצאה קשורה ליכולות עיבוד שפה גבוהות ומורכבות יותר ולהישגים אקדמיים בהמשך החיים, ועל כן נחקרת במסגרות רבות וגם אצלנו במעבדה.
כדי לחקור כיצד ילדים מנבאים חלקי דיבור שונים, אנו משמיעים לילדים משפטים קצרים ומבקשים מהם לבחור את המילה המתאימה למשפט ששמעו מתוך ארבע אפשרויות. בזמן שהילדים משתתפים בפעילות הממוחשבת, המצלמה שלנו עוקבת אחרי תנועות העיניים שלהם, ובכך מאפשרת לנו להבין טוב יותר את הרמה הפנימית והמהירה של עיבוד שפה, המתרחש עוד לפני הרמה ההתנהגותית של בחירת התשובה הנכונה: על אילו מהתמונות הילדים מסתכלים? מה מושך אותם יותר, באופן לא מודע? איזה חלק במשפט גרם להם להסתכל לתמונה מסוימת?

מכיוון שאנו יודעים שאותה יכולת ניבוי נשענת על חשיפה קודמת לשפה, אנו מתבוננים גם על אוצר המילים של הילדים, מתוך הנחה שילדים שיזהו יותר מילים – גם יצליחו לעשות בהן שימוש מהיר ויעיל יותר בזמן אמת. לבסוף, אנו בוחנים את מנת המשכל של הילדים כמשתנה-בקרה, על מנת להבין האם יש קשר בין אינטליגנציה לבין יכולת הניבוי של ילדים.

bottom of page