top of page

בואו ללמוד שפה מצחיקה!

במחקר הנוכחי, הילדים נחשפים במשך כמה דקות לשפה מצחיקה שמורכבת ממילים דומות לעברית, אבל עם חוקים דקדוקיים שונים, ולומדים לומר מילים ומשפטים בשפה החדשה הזו. על מנת להבין בשפה הזו מי מבצע את הפעולה ומי מושא הפעולה (למשל, מי המחבק ומי המחובק) צריך ללמוד את החוקים המיוחדים שלה. אנחנו חושפים ילדים לאחת משתי גרסאות של השפה הזו: בגרסה אחת בשביל להבין משפטים כמו שצריך אפשר להיעזר בסדר המילים: מושא המשפט הוא תמיד המילה הראשונה במשפט (שלא כמו בעברית, אבל כמו שקורה בשפות שונות ברחבי העולם). בגרסה השניה שלומדים חלק אחר מהילדים, יש שני אמצעים לשוניים להיעזר בהם בשביל אותה מטרה: גם סדר המילים (כמו בגרסה הראשונה), וגם יש מילית שתמיד מתווספת למושא המשפט (כמו שקורה בשפות רבות ברחבי העולם). בסוף הלמידה אנו בודקים כמה טוב הילדים בכל אחת מהקבוצות למדו את השפה. אנחנו משערים שלמרות שהגרסה השניה יותר מורכבת, היא תהיה קלה יותר ללמידה משום שיש בה שני רמזים להיעזר בהם, ורמזים עודפים צריכים להיות מועילים ללמידת שפה.

bottom of page