top of page

אילו ערכים ועקרונות הכי חשובים לילדים?

 

לכל אחד מאיתנו יש ערכים שחשובים לו יותר וערכים שחשובים לו פחות, אשר משפיעים על ההחלטות הגדולות שלנו בחיים כמו נטייה פוליטית, בחירת מקצוע, ואפילו בחירת בן/בת זוג, וכן משפיעים על ההחלטות היומיומיות שעלינו לקבל.

בשל חשיבותם הרבה של ערכים ועקרונות בחיינו, הפכו הערכים למושא מחקר מבוקש בפסיכולוגיה החברתית.

משום ש"ערך" היא מטרה מופשטת, ולכן גם יחסית מורכבת לתפיסה, חוקרים רבים האמינו שהיכולת להבין את הערכים שמנחים אותנו ולנהוג על פיהם מתחילה להתפתח רק בגיל ההתבגרות.

במאמר שפורסם לאחרונה, חוקרים מהמעבדה להתפתחות חברתית הראו כי ילדים בגיל 7 מדרגים ערכים באופן דומה למבוגרים. בנוסף, נמצא שהבדלי מין, מעמד סוציואקונומי וכן מידת ה"דתיות" של הילד מנבאים את דירוג הערכים של ילדים באופן דומה למבוגרים.

המחקר, שנערך בקרב 200 זוגות תאומים, הראה גם שההעדפה לערכים כמו "שמרנות", "התעלות מעל העצמי" ו"קידום אישי" הושפעה רבות מגורמים גנטיים, בעוד שההעדפה לערכים כמו "פתיחות לשינוי" הושפעה בעיקר מגורמים סביבתיים. ממצאים אלו מהווים חיזוק ראשוני להשערה כי גם לילדים יש ערכים שהם יודעים להצהיר עליהם.

 

במחקר שנערך כעת במעבדה הפתוחה, אנו בודקים האם גם ילדים בגילאים צעירים יותר (גילאי 5 עד 7) יודעים להגיד אילו ערכים מנחים אותם ובאילו עקרונות הם מאמינים, גם אם אינם מנסחים זאת בצורה מופשטת כמו מבוגרים.

לשם כך, אנו מבקשים מהילדים לדרג את סדר החשיבות של מטרות שונות, אשר מלוות בתמונות לצורך המחשה.

bottom of page